Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88

Praktična obuka vozača u auto školi Gold Signal Plus


Preduslovi za praktičnu obuku: položen teorijski ispit (test), važeće lekarsko uverenje, 16 godina starosti

Praktična obuka kandidata izvodi se radi sticanja praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Praktična obuka kandidata može se otpočeti tek nakon što kandidat položi teorijski ispit, dobije potvrdu o položenom teorijskom ispitu i nakon obavljenog zdravstvenog pregleda (lekarsko uverenje), kandidat bira vozilo, instruktora i počinje sa praktičnom obukom.

automobili Gold Signal Plus

Početna praktična obuka kandidata sprovodi se na uređenom poligonu za praktičnu obuku i na javnom putu u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja, na svim vrstama saobraćajnica (put u naselju, put van naselja, na motoputu i na autoputu).

Sami birate vozilo za praktičnu obuku, odnosno instruktora. Auto škola Gold Signal Plus poseduje nova vozila što garantuje sigurnost i pouzdanost, tako da sa nama nema prekinutih i odloženih časova zbog neispravnosti vozila. Sva vozila su klimatizovana pa i u najtoplijim danima pružaju udobnost i komfor.

Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke. Praktična obuka traje 40 časova (čas je 45minuta). Kandidat može dnevno voziti najviše 2 časa. Optimalno vreme trajanja obuke je 40 dana

Za prisustvo na praktičnoj obuci neophodne su: lična karta, potvrda o položenom teorijskom ispitu i lekarsko uverenje. Prilikom praktične obuke kandidat koristi pomagala koja su upisana u lekarskom uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača vozila određene kategorije.

Završena praktična obuka je jedan od uslova za polaganje praktičnog ispita.

automobil reno Gold Signal Plus

Sadržaj praktične obuke

 • Upoznavanje sa uređajima i sklopovima na vozilu i njihova upotreba dok je vozilo u stanju mirovanja
 • Proveru ispravnosti vozila za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putu,
 • Upoznavanje sa načinom zamene točka, postavljanja lanaca za sneg, snabdevanja vozila pogonskim gorivom
 • Zauzimanje položaja u vozilu i podešavanje sedišta, naslona za glavu, unutrašnjeg i spoljnih vozačkih ogledala i sigurnosnih pojaseva
 • Pokretanje vozila i upotrebu komandi i uređaja vozila u pokretu (rukovanje vozilom) i zaustavljanje vozila
 • Ubrzavanje, usporavanje i zaustavljanje vozila pri malim brzinama
 • Izvođenja propisanih poligonskih radnji vozilom
 • Izvođenje radnji vozilom u saobraćaju na putu: polazak sa mesta, uključivanje vozila u saobraćaj na putu, vožnja unapred, vožnja unazad, promena pravca kretanja i zaustavljanje vozila, održavanje brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije i uslova puta i vremenskih uslova, skretanje, polukružno okretanje, obilaženje, mimoilaženje, preticanje, promena saobraćajne trake, polukružno okretanje, zaustavljanje i naglo kočenje, korišćenje saobraćajne trake za usporavanje i ubrzavanje, propuštanje drugih učesnika u saobraćaju, ustupanje prava prvenstva prolaza;
 • Postupanje vozača: pri nailasku i prolasku kroz raskrsnicu, prilikom izbora brzine kretanja vozila, pri nailasku na pešački prelaz, prilikom prelaska preko železničke i tramvajske pruge i vožnje kroz tunel, prilikom smanjene vidljivosti i u uslovima padavina i prilikom kretanja putem na kojem se izvode radovi
 • Postupanje u skladu sa saobraćajnom signalizacijom;
 • Razvijanja odnosa poverenja i poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju, sticanja navike pomaganja drugim učesnicima u saobraćaju i preduzimanja mera da ne dođe do saobraćajne nezgode;
 • Upravljanje vozilom u različitim netipičnim saobraćajnim situacijama u realnim uslovima
 • Napuštanje vozila i obezbeđivanje zaustavljenog ili parkiranog vozila.
automobil Gold Signal Plus

Tok dešavanja prilikom obuke

1. POČETNA OBUKA VOZAČA NA POLIGONU
 • Primarni cilj je učenje osnovnih radnji kao što su: pokretanje vozila, promena brzina, zaustavljanje, vožnja unazad i sticanje osećaja za upotrebu kvačila (spojnice), upotrba vozačkih ogledala pri vožnji unazad itd…
 • Izvođenje poligonskih radnji po zadatom redosledu
2. OBUKA NA ULICAMA SA SLABIM INTENZITETOM SAOBRAĆAJA
 • Promena prvog, drugog i trećeg stepena prenosa kao i učenje kombinovanog kočenja upotrebom radne (nožne) kočnice i „motornog kočenja“
 • Prolazak kroz raskrsnice regulisane „pravilom desne strane“, skretanje, održavanje pravca, mimoilaženje, obilaženje, polukružno, upotreba signalizacije
3. OBUKA NA ULICAMA SA SREDNJIM INTENZITETOM SAOBTAĆAJA
 • Promena prvog, drugog, trećeg i četvrtog stepena prenosa kao i uvežbavanje kombinovanog kočenja upotrebom radne kočnice i „motornog kočenja“
 • Raskrsnice regulisane saobraćajnim znakovima ili semoforima
 • Skretanje ulevo sa propuštanjem vozila iz suprotnog smera
 • Prestrojavanje i promena saobraćajne trake u „gužvi“
4. OBUKA NA ULICAMA SA JAKIM INTENZITETOM SAOBRAĆAJA
 • Promena prvog, drugog, trećeg i četvrtog stepena prenosa kao i vežbanje kombinovanog kočenja upotrebom radne (nožne) kočnice i „motornog kočenja“
 • Pravilno izvođenje radnji vozilom u saobrabraćaju, držanje bezbednog odstojanja
 • Vožnja u „stani kreni“ režimu, zastoj saobraćaja
 • Vožnja autoputem, pravilno uključivanje, isključivanje i preticanje
 • Vožnja brzinom većom od 50 km/h
5. NOĆNA VOŽNJA KAO DEO OBUKE VOZAČA
 • Upotreba svetala
 • Uključivanje dugih ili kratkih svetala u toku vožnje
 • Podešavanje visine svetlosnog snopa kratkih svetala
 • Upoznavanje sa specifičnošću noćnih uslova vožnje
 • Zaslepljenost vozača vozilom iz supreotnog smera, prilagođavanje brzine uslovima vidljivosti, loša signalizacija
6. UVEŽBAVANJE RADNJI U SAOBRAĆAJU (STICANJE RUTINE)
 • Pravilno izvođenje svih gore navedenih radnji u saobraćaju radi sticanja navike i potpune automatizacije svih radnji
7. UVEŽBAVANJE ISPITNIH TRASA
 • Vožnja ispitnim trasama na kojima se polaže vozački ispit
 • Vežbanje radnji koje su se pokazale kao problematične za kandidata
 • Poligonske radnje